TECHNIKA LASEROWA SPAWALNICTWA NAPRAWCZEGO

Małuszów, ul Parkowa 1, 55-040 Kobierzyce
509 002 142
601 694 535
71 316 69 18
71 391 16 56
info@pollaser.pl

Formularz kontaktowy

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów.

Kontaktowanie się z POL-LASER poprzez formularz kontaktowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z poniższą klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuję, że:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POL-LASER Małuszów, ul. Parkowa 1, 55-040 Kobierzyce, e-mail: info@pollaser.pl, telefon: 601 694 535.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie 4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w celu przedstawienia oferty handlowej zgodnie
  z Pani/Pana zapytaniem i w celu realizacji usługi.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody).

 5. Pani/Pana dane są przetwarzane w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowej) jedynie w celu, w którym zostały przez Panią/Pana podane.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl.

 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Panem/Panią;

 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.